ANBI 

Een ANBI is een status voor een algemeen nut beogende instelling. Instellingen krijgen deze ANBI-status als ze zich nagenoeg helemaal inzetten voor het algemeen belang. Bij stichting Never2BeAlone gaat het hierbij om het tegengaan van eenzaamheid onder jongeren en jongvolwassenen.

Onze gegevens: 

Naam instelling:

Stichting Never2BeAlone

Adres:

Het Bolkshuis 9, 7607 RM te Almelo

Telefoonnummer:

06-16200096

E-mailadres:

info@never2bealone.nl

KvK-nummer:

76301796

RSIN-nummer:

860580647

SBI-code:

88.99.3 (lokaal welzijnswerk)

 

Doelstellingen stichting Never2BeAlone 2020/2021:

  • Elk activiteitenteam organiseert minimaal één keer per maand een activiteit in de regio. Hierin kan afgeweken worden door (overheids)maatregelen of vakanties.
  •  Never2BeAlone gaat bezig met het opzetten van minimaal vijf nieuwe activiteitenteams in Nederland. De locaties worden ook bepaald door de vraag vanuit de leden van Never2BeAlone.
  • Never2BeAlone krijgt een bestuur zonder onbezette plaatsen.
  • Vanuit het bestuur wordt er gekeken naar effectieve mogelijkheden om jongeren en jongvolwassen bij elkaar te krijgen. Zowel offline als online.
  • Uitbreiding van het online netwerk met een goede monitoring.
  • Opstarten van eigen merchandising

Organisatie stichting Never2BeAlone:

Binnen stichting Never2BeAlone zijn enkel vrijwilligers werkzaam. De organisatie bestaat uit het bestuur en overige vrijwilligersfuncties, zoals activiteitenteams. Voor het bestuur verwijzen wij u naar: https://never2bealone.nl/Never2BeAlone/Het-bestuur/

 

Financiën:

Stichting Never2BeAlone organiseert zelf de dagelijkse (financiële)administratie. De controle gebeurt door Flynth Adviseurs & Accountants te Almelo. 

Stichting Never2BeAlone publiceert haar jaarcijfers voor 1 april van het nieuwe boekjaar.

Voor het actuele financiële verslag verwijzen we u naar ons beleidsplan, hieronder toegevoegd. Ook verwijzen we u naar dit beleidsplan voor onze werving van gelden. 

Kerntaken stichting Never2BeAlone:

De werkzaamheden van stichting Never2BeAlone zijn voornamelijk gericht op het bestrijden van eenzaamheid onder jongeren en jongvolwassenen. Dit doet Never2BeAlone door het organiseren van verschillende activiteiten. 

Ook wordt er vanuit Never2BeAlone geprobeerd jongeren uit een sociaal isolement te halen. Door de verschillende contactmogelijkheden wil Never2BeAlone hierin ook een preventieve rol spelen.

Tenslotte probeert Never2BeAlone het taboe op eenzaamheid bespreekbaar te maken. 

 

Beleidsplan V2 - Juni 2020
Beleidsplan 2020-2021 V2.pdf (2.76MB)
Beleidsplan V2 - Juni 2020
Beleidsplan 2020-2021 V2.pdf (2.76MB)E-mailen
Map
Info
LinkedIn