Sociaal beleid
Never2BeAlone wil graag op een laagdrempelige wijze te werk gaan. Hiervoor is geen registratie nodig, afhankelijk van de social mediagroep kan wel aanvullende informatie nodig zijn. Zo beschikt de stichting momenteel over drie afgeschermde Facebookgroepen en lokale WhatsAppgroepen.
Veilige omgeving

Wij streven naar een veilige plek, waar iedereen zijn of haar verhaal kwijt kan. Onze groepen worden dan ook continu beheerd en gemonitord, op deze manier kunnen wij snel ingrijpen. Voor de verschillende groepen hebben wij regels opgesteld met betrekking tot gedrag.

Algemene gedragsregels: geen pestgedrag, geen haatdragende taalgebruik, geen seksistisch gedrag en respect richting elkaar. Bij overtreding van één van deze regels wordt er ingegrepen. Dit doen wij om een veilige sfeer te creëren in de groepen, waar iedereen zich thuis kan voelen.

De reden hiervoor is dat iedereen zich veilig en thuis moet kunnen voelen bij Never2BeAlone.
E-mailen
Map
Info
LinkedIn