Never2BeAlone

Alleen samen kunnen wij eenzaamheid bestrijden!Wij zijn wie - Het bestuur

Het dagelijkse beleid binnen Never2BeAlone wordt uitgevoerd door een bestuur. De bestuursleden van Never2BeAlone zijn officieel vastgelegd bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur bestaat uit jongeren en jongvolwassenen die (in)direct te maken hebben gehad met eenzaamheid. Daarom vinden wij 'door en voor jongeren en jongvolwassenen met eenzaamheid' een belangrijk motto. Over het algemeen heeft elk bestuurslid binnen Never2BeAlone een eigen taakveld. Heb je een vraag aan één van onze bestuursleden? Stuur ze gerust een e-mail.

Ons team

Het bestuur

Het bestuur

Voorzitter

Erevoorzitter Demi Blaauw - demi@never2bealone.nl

Secretaris & Vicevoorzitter Iris Botter - iris@never2bealone.nl

Penningmeester Vacant

Bestuurslid activiteiten & communicatie Sydney Dincic - sydney@never2bealone.nl

Bestuurslid ICT Vacant

Bestuurslid algemeen Anouk - anouk@never2bealone.nl

Bestuursleden bij Stichting Never2BeAlone worden niet betaald voor hun werkzaamheden. Zij werken vrijwillig voor de stichting. Dit doen zij met veel passie. Naast het bestuur werken er bij Stichting Never2BeAlone verschillende vrijwilligers. Denk hierbij aan een adviseur, teamleden van activiteitenteams en teamleden voor ondersteunde werkzaamheden. Wil je graag solliciteren voor een vrijwillige functie binnen Stichting Never2BeAlone? Neem dan contact op met ons, via info@never2bealone.nl 

Naast het bestuur, beschikt Never2BeAlone over lokale activiteitenteams. Deze zijn te vinden onder 'waar zijn wij actief'.