Almelo - Weerbaarheidstraining

Weerbaarheidstraining De tweede avond over Weerbaarheid werd door 4 “oude” en 4 nieuwe deelnemers bezocht.
Deze keer hebben we na een voorstelrondje samen gesproken over Weerbaarheid. Wat is dat eigenlijk? Wat komt er allemaal bij kijken om weerbaar te zijn of weerbaarder te worden. Wat kun je aflezen van iemands lichaamshouding of horen aan de stem? Woorden als assertiviteit en zelfvertrouwen zijn eigenlijk onlosmakelijk verbonden met weerbaarheid. Maar ook pesten, omgaan met emoties, respect voor anderen en voor jezelf. Op een goede manier voor je eigen mening kunnen opkomen, sociale vaardigheden, grenzen leren aangeven, maar ook grenzen van een ander zien. En door hier inzicht in te krijgen, krijg je meer zelfkennis en daardoor meer zelfvertrouwen.
En om vooruit te komen….. daar waren we het allemaal over eens: dan moet je een sprong voorwaarts durven maken. En het zal het resultaat niet direct zijn waar je op had gehoopt; van vallen, opstaan en weer doorgaan leer je en kom je verder! Zo hebben we tenslotte allemaal bijvoorbeeld leren lopen, praten en fietsen.
In het tweede deel hebben we gekeken naar welke talenten we al hebben en welke we graag zouden willen hebben. Op de kaartjes staan woorden als behulpzaam, lief, knuffelen, creatief, geduldig, helpen, slim, grappig en ga zo maar door. Ieder mocht 2 kaartjes pakken, 1 kaartje voor een talent dat je al bezit en 1 voor wat je graag wilt zijn of leren. Hierover met elkaar gekletst en aan elkaar verteld waarom je dit denkt en wat er te leren valt.
Ik vond het weer een inspirerende avond met soms verrassende ontboezemingen, die uiteraard vertrouwelijk blijven, want dat spreken we wel met elkaar af aan het begin van de avond!

Inez Bloem, jeugdcoach
E-mailen
Map
Info
LinkedIn