Achtergrond

Stichting Never2BeAlone is een jonge stichting die zich richt op bestrijden van eenzaamheid onder jongeren en jongvolwassenen. Never2BeAlone is tijdens de week van de eenzaamheid, oktober 2019, officieel naar buiten getreden als online platform. Het idee ontstond door Demi Blaauw, die door eigen ervaringen met eenzaamheid op het idee kwam om jongeren en jongvolwassenen met eenzaamheidsgevoelens bij elkaar te brengen. Vanaf december 2019 is het online platform verder gegaan in ‘stichting Never2BeAlone’. Het grote voordeel van de stichting is om financieel gezien gemakkelijker activiteiten aan te beiden. Door de rechtspositie van stichting Never2BeAlone hebben wij geen leden. Dat betekend dat wij geen contributie vragen. Voor het gemak worden de deelnemers van activiteiten van stichting Never2BeAlone 'leden' genoemd.

In eerste instantie begon Never2BeAlone met één Facebookgroep voor jongeren en jongvolwassenen vanaf zestien tot vijfentwintig jaar. Door het snelgroeiende ledenaantal en de grote vraag zijn er later nog twee Facebookgroepen bijgekomen, namelijk de groep voor twaalf tot zestien jaar en de groep voor vijfentwintig jaar en ouder. Kort daarna volgden er verschillende plaatselijke WhatsAppgroepen waar jongeren en jongvolwassen zich voor kunnen aanmelden.

Eenzaamheid ziet stichting Never2BeAlone als een ruim begrip. Eenzaamheid voelt voor iedereen anders. Hierin kun je niet zomaar onderscheid maken vinden wij. 
E-mailen
Map
Info
LinkedIn