Missie en visie
Door de toenemende groei van de organisatie en het toenemende aantal deelnemers aan onze activiteiten zien we dat er veel vraag is naar organisaties zoals Never2BeAlone. Stichting Never2BeAlone is een unieke en jonge stichting in Nederland, omdat er weinig soortgelijke organisaties in Nederland zijn.

Zo worden deelnemers door naasten, zoals familieleden, kennissen, buurtbewoners of vrienden gewezen op het bestaan van Never2BeAlone door de aandacht van lokale, regionale- en landelijke media. Hiermee groeit niet alleen onze naamsbekendheid, maar vooral het aantal nieuwe leden wat uit 'huis' komt. Dit kan door één van onze online platformen of deelname aan één van de verschillende, georganiseerde activiteiten van Never2BeAlone. Daarnaast willen wij als Never2BeAlone dat de meeste activiteiten voor deelnemers geen geld kosten, omdat dit de deelname aan activiteiten kan beperken.

Missie
Deze activiteiten zijn een middel om jongeren en jongvolwassenen met elkaar in contact te brengen.

Doelgroep
'Vanuit stichting Never2BeAlone zien we dat we werken met een kwetsbare doelgroep. Een deel van onze doelgroep kampt met psychische en/of psychiatrische problematiek of heeft hier te maken mee gehad. Ook een deel van de doelgroep ervaart een lichamelijke handicap, waardoor ze moeilijker mee kunnen komen in de maatschappij.'

De activiteiten die worden georganiseerd zien we als preventief middel voor verdere problematieken, zoals een sociaal isolement. Dit doen we door aandacht te besteden aan verschillende sociale vaardigheden, zoals kennismaking, zelfvertrouwen, zelfbeeld, weerbaarheid, etc...


De visie van Never2BeAlone is als volgt:

''Alleen samen kunnen wij eenzaamheid bestrijden onder jongeren en jongvolwassenen. Daarnaast streven wij ernaar om het taboe op eenzaamheid te verbreken en eenzaamheid bespreekbaar te maken.''

Kortom, stichting Never2BeAlone organiseert activiteiten als middel om eenzame jongeren en jongvolwassenen bij elkaar te brengen en probeert een preventieve rol aan te nemen.

Never2BeAlone is een stichting door en voor mensen met eenzaamheidsgevoelens.

Sociale gedachte
"Uit eigen ervaring hebben wij gemerkt dat mensen die te maken hebben (gehad) met eenzaamheid, een lager zelfbeeld hebben en minder positief naar de toekomst kijken." Eenzaamheid versterkt de risico's op verschillende psychische klachten en kan het toekomst- en zelfbeeld verlagen.
E-mailen
Map
Info
LinkedIn