Maatschappelijk belang

Uit een onderzoek van Van der Zwet en Van de Maat (2018) zien we dat een deel van de jongeren die te maken heeft met eenzaamheidsgevoelens een verminderd zelfbeeld hebben en minder goede sociale vaardigheden bezitten. Door bezig te gaan met deze sociale vaardigheden proberen we jongeren en jongvolwassen dit (onbewust) aan te leren, zodat ze later gemakkelijker vriendschappen kunnen sluiten met anderen. Het onderzoek van Van der Zwet en Van de Maat (2018) bevestigd dat het werken aan sociale vaardigheden werkt bij het versterken van het zelfbeeld van jongeren.

De doelgroep van stichting Never2BeAlone is erg divers. Zo zien we jongeren en jongvolwassenen met en zonder psychische en/of psychiatrische problematieken, zien wij jongeren en jongvolwassenen vanuit verschillende lagen en van verschillende schoolniveaus. Uit het onderzoek van Van der Zwet en Van de Maat (2018) zien we dat er verschillende risicofactoren van toepassing op onze doelgroep, zoals:

• Sociaal-economische status (SES): deze factor gaat over het opleidingsniveau, inkomen/geen inkomen. Hierin zien we dat mensen met een lage SES een hogere kans hebben om eenzaam te worden dan mensen met een hoge SES.

• (Psychische) gezondheid: hierin is op te maken dat een persoon met een verminderde (psychische) gezondheid, of waarvan de partner hiermee te maken heeft, een grotere kans heeft om op eenzaamheid. Denk hier bijvoorbeeld aan mensen met persoonlijkheidsproblematiek (cluster A, B en C), mensen met autisme en mensen met een lichamelijke handicap.

• Migratieachtergrond: bij deze factor is op te maken dat mensen met een niet-westerse achtergrond een grotere kans hebben op eenzaamheid dan mensen met een wel westerse achtergrond.

• Seksuele identiteit: ongeveer een kwart van de LHBTI-gemeenschap voelt zich ernstig eenzaam.

In hetzelfde onderzoek wordt benoemd dat eenzaamheid sterk toeneemt bij de leeftijd van vijfenzeventig jaar. Wat mij merken is dat eenzaamheid bij onze doelgroep nog vaak niet wordt geaccepteerd door de maatschappij. Een veel gehoorde reactie is bij ons "jongeren en jongvolwassenen kunnen toch niet eenzaam zijn, want ze zijn de hele dag met elkaar verbonden". Vanuit stichting Never2BeAlone vinden we dat de ontwikkeling van deze communicatiemiddelen bijdraagt aan het creëren van een afstand tussen personen.

Stichting Never2BeAlone probeert jongeren en jongvolwassenen te behoeden voor een sociaal isolement. Never2BeAlone is geen professionele GGZ-instelling of jongerencentrum met zorgprofessionals. Hierdoor kunnen wij de drempel laag houden voor het aanmelden. Wel zijn er binnen stichting Never2BeAlone mensen met een sociale achtergrond beschikbaar, die mee helpen aan het stellen van beleid en meepraten over sociale vraagstukken. Er wordt geen registratie bijgehouden van de leden, iedereen mag vrijblijvend zich aanmelden. Registratieformulieren binnen stichting Never2BeAlone dienen alleen voor het gemakkelijk maken voor de werkzaamheden, zoals het organiseren van activiteiten. Deze formulieren worden altijd direct verwijderd en niet gedeeld met derden.

Uit een onderzoek van Eenzaamheid.nl (z.d.) zien we dat eenzaamheid verschillende gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Eenzaamheid verslechterd namelijk het immuunsysteem, waardoor de kans op infecties toeneemt. Ook kan eenzaamheid bijdragen aan het leiden van een depressie en verhoogt eenzaamheid de kans op de ziekte van Alzheimer. Daarnaast kan eenzaamheid leiden tot ongezond gedrag, zoals minder lichamelijke beweging, ongezond eetgedrag en een vergrote kans op het gebruik van drugs. Ook zijn er verbanden tussen eenzaamheid en suïcidegedachten. Door deze verschillende bijkomende problematieken vergroot je de kans op verhoogde zorgkosten, wat nadelig is voor de maatschappij. Hierin proberen we een belangrijke rol in te spelen. Wij organiseren daarvoor ook verschillende sportactiviteiten, zoals een kennismakingswandeling of een rugbytraining gericht op samenwerken.

Jongeren en jongvolwassen melden zich meestal zelf aan bij stichting Never2BeAlone. Daarnaast krijgen we jongeren en jongvolwassenen doorgestuurd vanuit verschillende instellingen. Ook krijgen we regelmatig vragen van zorgprofessionals en toekomstig zorgprofessionals over onze aanpak. Hierdoor zien wij dat wij een serieuze partij op het gebied van eenzaamheid onder jongeren en jongvolwassenen. Stichting Never2BeAlone werkt samen met verschillende instellingen, bedrijven en scholen. Onze slogan luidt daarom "eenzaamheid kun je alleen samen bestrijden".


Bronnen:

Van der Zwet, R. en Van de Maat, J. (september 2018). Preventie van eenzaamheid. Bouwstenen voor beleid. Geraadpleegd op 14 juni 2020, van: https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-09/preventie-van-eenzaamheid.pdf

Eenzaamheid.nl (z.d.). Gevolgen van eenzaamheid. Geraadpleegd op 14 juni 2020, van: https://www.eenzaam.nl/over-eenzaamheid/gevolgen-van-eenzaamheidE-mailen
Map
Info
LinkedIn