Missie en visie
Stichting Never2BeAlone is een unieke en jonge stichting in Nederland. Veel soortgelijke initiatieven zoals Never2BeAlone zijn er niet in Nederland, daardoor hebben wij ook al regelmatig media-aandacht gehad van lokale-, regionale- en landelijke media. Hier zijn wij erg blij mee, omdat we hiermee steeds nieuwe leden bereiken. Onze naamsbekendheid groeit nog elke dag en onze website wordt wekelijks door veel mensen bezocht. Regelmatig krijgen wij e-mails van professionele hulpverleningsinstanties voor advies.

Door de toenemende groei van de organisatie en het toenemende aantal deelnemers aan onze activiteiten zien we dat er veel vraag is na een organisatie zoals Never2BeAlone. Vanuit Never2BeAlone vinden wij het belangrijk dat de meeste activiteiten voor onze deelnemers geen geld kosten. Geld kan een obstakel zijn voor deelname aan activiteiten van stichting Never2BeAlone en dat willen wij niet.

Missie

Naast het online platform organiseert stichting Never2BeAlone ook verschillende activiteiten. Deze activiteiten zijn een middel om jongeren en jongvolwassenen met elkaar in contact te brengen. Vanuit stichting Never2BeAlone zien we dat we werken met een kwetsbare doelgroep. Een deel van onze doelgroep kampt met psychische en/of psychiatrische problematiek of heeft hier te maken mee gehad. Ook een deel van de doelgroep ervaart een lichamelijke handicap, waardoor ze moeilijker mee kunnen komen in de maatschappij. De activiteiten die worden georganiseerd zien we als preventief middel voor verdere problematieken, zoals een sociaal isolement. Dit doen we door aandacht te besteden aan verschillende sociale vaardigheden, zoals kennismaking, zelfvertrouwen, zelfbeeld, weerbaarheid, etc...


De visie van Never2BeAlone is als volgt:

''Alleen samen kunnen wij eenzaamheid bestrijden onder jongeren en jongvolwassenen. Daarnaast streven wij ernaar om het taboe op eenzaamheid te verbreken en eenzaamheid bespreekbaar te maken.''

Kortom, stichting Never2BeAlone organiseert activiteiten als middel om eenzame jongeren en jongvolwassenen bij elkaar te brengen en probeert een preventieve rol aan te nemen.

Never2BeAlone is een stichting door en voor mensen met eenzaamheidsgevoelens.

E-mailen
Map
Info