Ons team

Het bestuur

Het bestuur

Voorzitter

Erevoorzitter Demi Blaauw - demi@never2bealone.nl

Secretaris & Vicevoorzitter Iris Botter - iris@never2bealone.nl

Penningmeester Vacant

Bestuurslid activiteiten & communicatie Sydney Dincic - sydney@never2bealone.nl

Bestuurslid ICT Vacant

Bestuurslid algemeen Anouk - anouk@never2bealone.nl